پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام 6.jpg

 

کلیه مقالات پذیرفته شده توسط کمیته داوران در سامانه پایگاه استنادی علوم جهان اسلام نمایه خواهد شد.

کد اختصاصی همايش در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام:  ۵۲۶۲۲-۹۸۱۹۰

برگزار کنندگان و حامیان ویژه