فرمت ارائه

 
دستورالعمل تدوين و نگارش پوستر همايش:

۱-پوسترهاي همايش بصورت عمودي طرح و نگارش شود. مطالب بايد حداقل ۳ سانتي متر از حاشيه پوستر فاصله داشته باشد.

۲- متن پوستر بايستي به زبان فارسي نوشته شود.

۳- پوستر بايد به صورت يكپارچه در يك صفحه تهيه شود.

۴- براي زمينه پوستر از فرمت پوستر موجود در سايت همايش استفاده شود.

۵- در پوستر ها بايد كليه نكته هاي ضروري مربوط به يك مقاله كامل به ترتيب زير رعايت شود:

الف) عنوان مقاله، نام كامل نويسندگان (نام نويسنده اصلي با ستاره مشخص شود و زير نام ارائه دهنده خط كشيده شود)، نام و آدرس دانشگاه يا موسسه، متن اصلي مقاله شامل مقدمه، روش كار، نتايج و بحث

۶- گواهي ارائه مقاله فقط براي افرادي كه پوستر خود را در زمان، تاريخ و محل اعلام شده ارائه دهند به صورت ایمیل  ارسال خواهد شد.

۷- افراد بسته به سليقه خود مي‌توانند فونت را انتخاب كنند.

۸- از پذيرش پوسترهايي كه بصورت افقي تدوين و نگارش شده باشد، معذوريم.

 

دانلود فرمت پوستر (ppt)

دانلود فرمت پاورپونت

دانلود پوستر همایش