نتایج داوری مقالات(سخنرانی و پوستر)

نتایج داوری مقالات(سخنرانی و پوستر)

 نتایج داوری مقالات اولین همایش ملی سلامت جنسی و باروی در بحران کرونا

دانلود مقالات سخنرانی

دانلود مقالات پوستر

 

  • پژوهشگران گرامی نتیجه داوری سایر مقالات متعاقبا اعلام می‌گردد.
  • پژوهشگران گرامی خواهشمند است نسبت به پرداخت مبلغ ثبت نام همایش اقدام نمایید.