هزینه ثبت نام

هزینه ثبت نام

 خواهشمند است هزینه ثبت نام را به شماره حساب 0105611934008 بانک ملی به نام دانشگاه آزاداسلامی واحد گرگان واریز نموده و عکس فیش واریزی را در سایت نمایه نمایید.

 

شرکت در همایش به صورت غیر حضوری

000,200,1

هزینه مقاله اول

000,300

هزینه مقالات دوم به بعد