ویژگی‌های همایش

ویژگی‌های همایش

این همایش دارای مجوز رسمی برگزاری ازپایگاه استنادی علوم جهان اسلام ( کد اختصاصی: ۹۹۲۰۱-۵۰۱۵۸ ) بوده و شایان ذکر می باشد طبق قوانین جدید وزارت علوم تنها مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و کنگره های دارای مجوز  دارای امتیاز پژوهشی و نمره پایان نامه می باشند.

این همایش دارای امتیاز بازآموزی وزارت بهداشت و اموزش پزشکی نیز خواهد بود.