هزینه ثبت نام

هزینه ثبت نام

 خواهشمند است هزینه ثبت نام را به شماره حساب 0105611934008 بانک ملی به نام دانشگاه آزاداسلامی واحد گرگان واریز نموده و عکس فیش واریزی را در سایت نمایه نمایید.

شرکت در همایش به صورت غیر حضوری

000,000,1 ریال

هزینه مقاله اول

000,300 ریال

هزینه مقالات دوم به بعد