معرفی همایش

ورزش و فعالیت بدنی نقش مهمی در سلامت و کیفیت زندگی افراد به عهده داشته و نقش آن در توانبخشی و بهسازی جسمی و روانی جامعه غیر قابل انکار است که امروزه به ‌منزله یک علم محسوب می‌شود. علمی که هدف آن ارتقاء سطح کیفی ظرفیت‌های بدنی، افزایش توانایی‌های جسمانی، تأمین سلامت روحی، جلوگیری از ایجاد بیماری‌های مزمن و حفظ و گسترش کیفیت زندگی است.

در همین راستا و پس از برگزاری موفق اولین تا چهارمین دوره "همایش ملی دستاوردهای جدید در علوم ورزشی" در طی سال های 1390-1392- 1393-1395 با مشارکت بی نظیر اساتید، صاحبنظران، پژوهشگران و دانشجویان حوزه علوم ورزشی و علوم پزشکی کشور در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، فرصت مغتنمی جهت ارتقاء سطح علمی و کاربردی در حوزه علوم ورزشی و سلامت را فراهم آورد. امید است در ادامه، با برگزاری این همایش در اسفندماه 1399 با حضور اندیشمندان، متخصصان علوم ورزشی و علوم پزشکی، استادان و دانشجویان، این ماموریت در اعتبار و منافع ملی و منطقه‌ای ماندگار شود.