اخبار

پژوهشگران و محققان گرامی

مقالات برتر "اولین همایش ملی اکتشاف، استخراج و فراوری ید" بعد از طی پروسه داوری در فصلنامه علمی و پژوهشی « علوم زمین » به چاپ خواهد رسید.     

لینک فصلنامه علمی و پژوهشی « علوم زمین »