محورهای همایش

محورهای همایش

1)بررسی یا شناسایی مخازن آب‌های ژرف یددار

2)ژئوشیمی آب‌های غنی از ید

3)طراحی چاه‌های اکتشافی در استخراج شورابه‌های یددار

4)حفاری و استخراج شورابه یددار

5)نقش چاه پیمایی(Well logging) در اکتشاف ید

6)فرآوری ید و مشتقات ید

7) کاربردهای ید به ویژه در صنایع پیشرفته

8)راهبرد کشور در مورد ید و مشتقات آن

9)روش‌های دفع پساب در واحدهای فرآوری ید

10) نقش استخراج و فرآوری ید در توسعه اقتصادی و اجتماعی استان گلستان