اهداف همایش

ایران جزء هشت کشور تولیدکننده ماده استراتژیک ید در دنیا است. این پتانسیل انحصاراً در استان گلستان به مرحله تولید انبوه رسیده است که علاوه بر تأمین نیاز صنایع دارویی، غذایی و شیمیایی کشور، به سایر کشورها نیز صادر می‌شود. "اولین همایش ملی تخصصی اکتشاف، استخراج، فرآوری و کاربرد ید (Iodine)" با هدف تبادل تجربيات جامعه علمي كشور، آشنايي با ايده‌ها و فرصت‌هاي جديد جهت بهبود این صنعت، ايجاد بستري جهت به اشتراك گذاري دستاوردهاي علمي كشور در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان برگزار می گردد.