اهداف همایش

دریای خزر به عنوان بزرگ ترین دریاچه جهان به لحاظ ارزش های زیست محیطی، از دیدگاه ملی، منطقه ای و حتی جهانی حائز اهمیت است و به دلیل تأثیرپذیری از آلودگی های مختلف که بخش هایی از آن منشاء خشکی دارد و در اثر فعالیت های رو به گسترش نفتی (اکتشاف، استخراج، حمل و نقل و پالایش) در محیط دریایی و ورود فاضلاب های شهری و روستایی و صنعتی و چالش در مدیریت سواحل ، در طول دهه های اخیر روند زیست محیطی نگران کننده ای داشته است. به دلیل نبود چارچوب حقوقی جامع و به موازات آن عدم تعهد لازم کشورهای ذی نفع برای رعایت مسائل زیست محیطی و بهره برداری مطلوب از منابع زیستی این دریا، اعمال تدابیر زیست محیطی به خوبی امکان پذیر نمی باشد. نمونه بارز آن کاهش شدید ذخایر ماهیان خاویاری و انواع گونه هاي ماهيان استخواني در سال های اخیر، شکار و صید های بی رویه و غیر مجاز، هجوم گونه ی غير بومي و مضر شانه دار،  قرار گرفتن بعضی از گونه ها در لیست گونه های در حال انقراض همچون فوک خزری، ورود آلاینده ها اعم از نفتی، صنعتی و کشاورزی به این پهنه آبی و تخریب سواحل و زیستگاه هاست. بر این اساس و با توجه به بحرانی بودن وضعیت زیست محیطی دریای خزر، این عرصه آبی مورد توجه سازمان ملل متحد و برنامه محیط زیست آن واقع شده است. وجود خلیج گرگان و تالاب‌های بین‌المللی در این استان نگاه حفاظتی به دریای خزر را دوچندان کرده است. کشاورزی و گردشگری دو محور شناخته شده  در استان گلستان و از ابزار توسعه هستند وگردشگری پایدار ساحلی یک بازوی حفاظتی برای محیط‌ زیست این استان به‌ شمار می رود و رویکرد های مدیریتی می تواند در کمک به حفاظت این  بزرگترین دریاچه جهان تاثیر گزار باشد. لزوم رونق اقتصادی در مناطق ساحلی  وفعالیت‌های سرمایه‌گذاری در این منطقه  می تواند از مهاجرت مردم نوار‌های ساحلی جلوگیری  کند؛ لذا دانشگاه به عنوان اصلی ترین قطب پژوهشی می تواند در تصمیمات مدیریتی و اصل اطلاع رسانی های علمی و پیشگیری و کاهش آسیب های احتمالی در آینده، بهترین مرجع باشد. از این رو برگزاری همایشی با عنوان بررسی چالشها و فرصتهای پیش روی دریای خزر با همگرایی تمامی حوزه ها از جمله حقوقی، سیاسی و امنیتی، زیست محیطی و اقتصادی ، تجاری و فنی مهندسی، می تواند تعاملی بین رشته های مختلف و تاثیر گزار در این زیست بوم ایجاد نماید و همکاری با دستگاههای متولی و به اشتراک گذاري رویکردهای علمی و اجرایی ، سهم استان گلستان را در  تاثیر گزاری درحفاظت از این دریا بیش از پیش نشان دهد.