تماس با دبیرخانه

تماس با دبیرخانه

تماس با دبیرخانه

پژوهشگران و محققان عزیز می توانند جهت تماس با دبیرخانه کنفرانس، به یکی از روش های ارتباطی زیر اقدام نمایند.

1) ارتباط پستی : استان گلستان، شهرستان آزادشهر، بلوار شهید رجایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

2)ارتباط تلفنی : 01735722223