معرفی

در بحث حکمت اسلامی همواره این سئوال به‌وجود می‌آید که آیا حکمت اسلامی این ظرفیت را دارد که در علم سیاست، فقه، حقوق و جامعه‌شناسی و به‌طور کلی نظام اجتماعی نقش ایفا کند؟ آیا اندیشه‌های حکمت اسلامی می‌تواند با نظام‌های علمی رابطه برقرار کند؟ در پاسخ به این سئوالات می‌توان گفت، همان‌طور که می‌دانیم علوم انسانی از آن‌جایی که تأمین‌کننده‌ی قدرت نرم یک جامعه تلقی می‌شود، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و پایه و اساس پیشرفت کشور می‌باشد. اما، باید به این نکته‌ی اصلی اشاره داشت که این علوم زمانی می‌توانند به این مهم دست یابند که منسجم و ریاضی‌وار بوده و از این طریق باعث شکل‌گیری نظام‌های فکری شوند. حال، با توجه به این‌که حکمت مجموعه‌ی "معرفت‌شناسی"، "هستی‌شناسی"، "ارزش‌شناسی" و "انسان‌شناسی" است، می‌تواند به‌عنوان مبنایی برای شکل‌دهی این انسجام باشد. هم‌چنین، در راستای تأکید و منویات مقام معظم رهبری بر اهمیت ورود نهادهای حکمی و فلسفی به ترسیم رویکردهای علمی و تبیین نقش محوری نظریات فلسفی در شکل‌گیری رویدادهای مختلف اجتماعی، سیاسی و حقوقی، این کنگره در صدد تحلیل و تبیین مبانی معرفت‌شناختی اسلام در حوزه‌های مختلف از جمله حقوق، فقه و علوم سیاسی می باشد. در سایه حق تعالی، انشااله همایش مزبور بتواند از طریق واکاوی اندیشه‌ها و نظریات متفکران مسلمان و مقایسه‌ی آن با یافته‌های محققان، نقشه‌‌‌ی راهی برای اندیشه‌ورزی و نظریات علمی در جهت تعالی علوم مختلف با تکیه بر حکمت اسلامی و دستیابی به تمدن نوین اسلامی ارائه دهد.