محورهای همایش

محورهای همایش

 

  • تغذیه و سلامت عمومی
  • نانو زیست فناوری پزشکی
  • پزشکی شخصی و آزمایشگاهی
  • بیماریهای زنان و سلامت جنسی
  • مهندسی بافت و سلول‌های بنیادی
  • میکروب شناسی و عفونت‌های بیمارستانی
  • سرطان شناسی، ‌پیشگیری، تشخیص و درمان
  • داورسازی، سموم، گیاهان دارویی و کنترل عفونت ها