تماس با دبیرخانه

تماس با دبیرخانه

پژوهشگران و محققان عزیز می توانند جهت تماس با دبیرخانه کنفرانس، به یکی از روش های ارتباطی زیر اقدام نمایند.

1) ارتباط پستی : استان گلستان، شهرستان گرگان، بلوار کلانتری، خیابان دانشجو، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، ساختمان مرکزی، طبقه 2

2)ارتباط تلفنی : 01732151090

3)ارتباط الکترونیکی: esanat.gor@gmail.com