تقویم کنفرانس

تقویم کنفرانس

با توکل بر خداوند متعال، برنامه زمانی اولین کنفرانس ملی زیست پزشکی با محوریت میکروبیولوژی به قرار زیر می باشد:

پژوهشگران می توانند مقالات خود را از تاریخ 1401/01/15 لغایت تاریخ 1401/07/25 مطابق با راهنمای نگارش مقالات که در قسمت مربوطه قابل دریافت می باشد، ارسال نمایند.

ثبت نام برای آن دسته از محققانی که موفق به اخذ پذیرش از همایش می گردند، از تاریخ 1401/01/15 لغایت 1401/07/30 انجام خواهد گرفت. لازم به ذکر است که همایش به صورت غیرحضوری و مجازی برگزار خواهد گردید.

زمان برگزاری کنفرانس 1401/08/25 می باشد.