درباره کنفرانس

درباره کنفرانس

زیست‌شناسی پزشکی  به عنوان یکی از شاخه های پزشکی با استفاده از دانش زیست شناسی به بررسی و تحلیل معضلات پزشکی و موارد لازم در پیشبرد تشخیص‌های آزمایشگاهی می پردازد. این شاخه با تکیه بر سایر علوم از جمله : زیست شناسی مولکولی، بیوشیمی ، بیوتکنولوژی ، زیست شناسی سلولی ، جنین شناسی ، نانوبیوتکنولوژی ، مهندسی بیولوژیک ،پزشکی آزمایشگاهی، سیتوژنتیک ، ژنتیک ، ژن درمانی ، بیوانفورماتیک ، آمار زیستی ، علوم اعصاب ، میکروبیولوژی ، ویروس شناسی ، قارچ شناسی، ایمونولوژی ، انگل‌شناسی ، انکولوژی ، فیزیولوژی ، آسیب شناسی ، آناتومی و سم شناسی به بحث و تبادل نظر در چالش‌های فیزیولوزیک، متابولیک، پاتولوژی و ژن درمانی می پردازد و با بررسی و تحقیقات آزمایشگاهی(In Vitro) به رفع مداخلات پزشکی در درمان بیماری ها وبهبود مشکلات درون تنی(In Vivo)  کمک می‌کند. با توجه به بحران کرونا در یک سال اخیر و مرگ ومیرهای ناشی از آن که گاهی به دلیل عفونت توام ویروسی با سایر میکروارگانیسم ها و گاه عفونت های ثانویه میکروبی حاصل می شود و همچنین مداخلات درمانی که بدلیل استفاده از انتی بیوتیک های وسیع الطیف در درمان عفونت های باکتریال و قارچی بکار میرود به نظر میرسد بررسی چالش های زیست پزشکی و علوم مرتبط بویژه میکروبیولوژی می تواند در کنترل عوارض و معضلات ناخواسته حاصل از عفونت های میکروبی بویژه ناشی از کووید-19، رفع مداخلات پزشکی و سلامتی انسان ها  نویدساز باشد. با توجه به اینکه رسالت اصلی زیست پزشکی بهبود بیماری ها و سلامت انسان ها ست لذا برآن شدیم تا در قالب همایش علاوه بر مشارکت اصحاب علم، اساتید و دانشجویان در جهت اعتلای علوم مربوطه نقش موثری در درمان بیماری ها، کاستی ها و به حداقل رساندن خطاهای احتمالی داشته باشیم . امید آنکه شاهد تحقق این هدف باشیم.