اصول اخلاقی همایش

اصول اخلاقی همایش

مقالات ارسالی باید در زمینه­ ی تخصصی همایش، مسئله ‌محور ، نوآورانه  حاصل کار پژوهش نویسنده یا نویسندگان باشد.

مقالات ارسالی نباید در هیچ همایش دیگری به چاپ رسیده باشد. مقاله‌های برگرفته از پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو و با تأییدیه استاد راهنما و مسئولیت وی منتشر می‌شود.

مقاله‌های ترجمه شده از زبان­های دیگر قابل پذیرش نخواهد بود.

  مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله به لحاظ علمی و حقوقی و مسئولیت آراء و نظرات ارائه شده به عهده نویسنده‌ی مسئول مکاتبات است و چاپ مقاله به معنی تأیید تمام مطالب آن نیست.