راهنمای آماده سازی فایل سخنرانی و پوستر

راهنمای آماده سازی فایل سخنرانی و پوستر

ضمن عرض تبریک، به استحضار می رساند پژوهشگران محترم می توانند مطابق با نتایج اعلام شده در زیر، نسبت به آماده سازی فایل سخنرانی و یا فایل مربوط به پوستر مقاله خود اقدام نمایند.

-فایل مربوط به نتایج مقالات کنفرانس

لازم به ذکر است که نویسندگان مقالات کاندید شده برای ارسال به داور مجله، بایستی حداکثر تا تاریخ 25 بهمن ماه، نسبت به ارسال نسخه گسترش داده شده مقاله خود به آدرس پست الکترونیکی esanat.gor@gmail.com اقدام فرمایند. (به این نویسندگان قبلا اطلاع رسانی انجام گردیده است.)


-فرمت آماده سازی فایل سخنرانی

-فرمت آماده سازی  فایل پوستر