محور های همایش

محور های همایش

حقوقی:

 • نظام‌های حقوقی پیشنهادی دولت‌های ساحلی
 • جنبه‌های حقوقی مسئولیت حفظ محیط زیست دریای خزر
 • تعرضات ارضی زمین‌های ساحلی
 • جرائم ناشی از شکار و صید غیر مجاز در مرزهای آبی

شیلات و محیط زیست:

 • آلودگی‌های نفتی دریای خزر
 • بهره برداری از منابع آبزی دریای خزر
 • تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری
 • راهکارهای جلوگیری ازتهدید تنوع زیستی
 • گونه‌های در معرض خطر دریای خزر
 • جایگاه اکولوژی خلیج‌ها و تالاب‌های دریای خزر
 • تاثیر آلودگی‌های منابع خشکی بر اکوسیستم دریای خزر
 • زیست بوم دریای خزر و توسعه پایدار
 • راهکارهای حفاظت و مدیریت خلیج گرگان
 • اثرات اقلیم بر روی اکوسیستم دریای خزر

 

مدیریتی و امنیتی:

 • صید قاچاق در دریای خزر و راهکارهای برخورد با آن
 • غیر نظامی ماندن دریای خزر
 • آسیب‌های اجتماعی، امنیتی ناشی از پس روی آب خلیج گرگان
 • امنیت غذایی و بیوتروریسم

اقتصادی:

 • توسعه پایدار در منطقه آشوراده
 • توسعه صادرات از مسیر دریای خزر
 • منابع نفت و گاز دریای خزر
 • گردشگری پایدار ساحلی