کمیته علمی همایش

کمیته علمی همایش

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

واحد دانشگاهی/سازمان

دکتر آنیا آهنی آذری

میکروبیولوژی/باکتری شناسی

آزاد گرگان

دکتر لیلا فزونی

میکروبیولوژی/قارچ شناسی

آزاد گرگان

دکتر تینا دادگر

میکروبیولوژی

آزاد گرگان

دکتر حمیدرضا پردلی

میکروبیولوژی/قارچ شناسی

آزاد گرگان

دکتر معصومه مازندرانی

زیست شناسی /گیاهان داوریی

آزاد گرگان

دکتر محمد باقر رضایی

شیمی

مرکز تحقیقات گیاهان داوریی

دکتر هادی بزازی

پزشکی مولکولی

آزاد گرگان

دکتر پیام طبرسی

فوق تخصص بیماری های عفونی

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

دکتر مسعود آل بویه

میکروبیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

دکتر بهناز خدابخشی

متخصص بیماری های عفونی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

دکتر عبدالوهاب مرادی

ویروس شناسی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

دکتر علیجان تبرائی

ویروس شناسی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

دکتر عزت اله قائمی

میکروبیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

دکتر الهه کیایی

میکروبیولوژی

آزاد گرگان

دکتر هادی کوهساری

میکروبیولوژی

آزاد آزادشهر

دکتر هاتف آجودانی فر

میکروبیولوژی

آزاد دامغان

دکتر پروانه جعفری                          

میکروبیولوژی

دانشگاه آزاد اراک

دکتر عباس اخوان سپاهی                   

میکروبیولوژی

دانشگاه آزاد تهران شمال

دکتر رضا معصومی جهاندیزی              

زیست شناسی

دانشگاه مراغه

دکتر زهرا رضوانی                             

پزشک

دانشگاه کاشان

دکتر گیتی امتیازی                           

میکروبیولوژی

دانشگاه اصفهان

دکتر محمدعلی آموزگار                      

میکروبیولوژی                      

دانشگاه تهران

دکتر جمیله نوروزی                          

میکروبیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر بهنود حاجی شیخ زاده                

متخصص بیماری های عفونی

دانشگاه آزاد مرند

دکتر محمد فلاح                              

متخصص بیماری های عفونی

دانشگاه علوم پزشکی همدان

دکتر محمد فائزی قاسمی                   

متخصص سلولی و مولکولی

دانشگاه آزاد لاهیجان

دکتر معصومه انوری                           

میکروبیولوژی

دانشگاه آزاد رشت

دکتر نازیلا ارباب سلیمانی                   

میکروبیولوژی

دانشگاه آزاد دامغان

دکتر مسعود قانع                              

میکروبیولوژی

دانشگاه آزاد تنکابن

دکتر آیت نصراللهی عمران

قارچ شناسی

دانشگاه آزاد تنکابن