کمیته علمی همایش

کمیته علمی همایش

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

واحد دانشگاهی/سازمان

دکتر آنیا آهنی آذری

میکروبیولوژی/باکتری شناسی

آزاد گرگان

دکتر لیلا فزونی

میکروبیولوژی/قارچ شناسی

آزاد گرگان

دکتر تینا دادگر

میکروبیولوژی

آزاد گرگان

دکتر حمیدرضا پردلی

میکروبیولوژی/قارچ شناسی

آزاد گرگان

دکتر معصومه مازندرانی

زیست شناسی سیستماتیک

آزاد گرگان

دکتر محمد باقر رضایی

بیوشیمی

مرکز تحقیقات گیاهان دارویی

دکتر هادی بزازی

پزشکی مولکولی

آزاد گرگان

دکتر پیام طبرسی

فوق تخصص بیماری های عفونی

 علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر مسعود آل بویه

میکروبیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر بهناز خدابخشی

متخصص بیماری های عفونی

 علوم پزشکی گلستان

دکتر عبدالوهاب مرادی

ویروس شناسی

 علوم پزشکی گلستان

دکتر علیجان تبرائی

ویروس شناسی

 علوم پزشکی گلستان

دکتر عزت اله قائمی

میکروبیولوژی

 علوم پزشکی گلستان

دکتر الهه کیایی

میکروبیولوژی

آزاد گرگان

دکتر هادی کوهساری

میکروبیولوژی

آزاد آزادشهر

دکتر هاتف آجودانی فر

میکروبیولوژی

آزاد دامغان

دکتر پروانه جعفری                        

میکروبیولوژی

 آزاد اراک

دکتر عباس اخوان سپاهی              

میکروبیولوژی

 آزاد تهران شمال

دکتر رضا معصومی جهاندیزی        

زیست شناسی

مراغه

دکتر زهرا رضوانی                             

پزشک

 کاشان

دکتر گیتی امتیازی                       

میکروبیولوژی

اصفهان

دکتر محمد علی آموزگار                   

میکروبیولوژی                      

 تهران

دکتر جمیله نوروزی                         

میکروبیولوژی

 علوم پزشکی ایران

دکتر بهنود حاجی شیخ زاده                

متخصص بیماری های عفونی

 آزاد مرند

دکتر محمد فلاح                           

متخصص بیماری های عفونی

 علوم پزشکی همدان

دکتر محمد فائزی قاسمی                   

متخصص سلولی و مولکولی

 آزاد لاهیجان

دکتر معصومه انوری                           

میکروبیولوژی

 آزاد رشت

دکتر نازیلا ارباب سلیمانی              

میکروبیولوژی

 آزاد دامغان

دکتر مسعود قانع                           

میکروبیولوژی

 آزاد تنکابن

دکتر آیت نصراللهی عمران

قارچ شناسی

 آزاد تنکابن