هزینه ثبت نام در همایش

هزینه ثبت نام در همایش

ضمن عرض تبریک پذیرفته شدن مقاله  شما پژوهشگر عزیز در اولین همایش ملی عوامل ضد میکروبی طبیعی و سنتتیک خواهشمند است هزینه ثبت نام درهمایش را مطابق با لیست زیر، به شماره حساب 0115860930000 نزد بانک صادرات به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان واریز و تصویر فیش واریزی را در سامانه بارگذاری نموده و یا به آدرس پست الکترونیکی esanat.gor@gmail.com ارسال بفرمائید.

هزینه ثبت نام برای مقاله اول به مبلغ 100 هزار تومان و هزینه ثبت نام برای مقالات دوم و یا تعداد بیشتر به مبلغ 30 هزار تومان می‌باشد.