نمایه همایش

مقالات پذیرفته شده در لوح فشرده مجموعه مقالات همایش منتشر خواهد شد.

**چاپ مقالات برگزیده در نشریات علمی Internation Journal of Molecular and Clinical Microbiology و اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی به چاپ خواهد رسید.

نمایه سازی و انتشار کلیه مقالات پذیرفته شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام -(97277-00210)

نمایه سازی و انتشار کلیه مقالات پذیرفته شده در سایت مرجع دانش (سیویلیکا)