محورهای همایش

محورهای همایش

  • عوامل ضدمیکروبی طبیعی و سنتتیک در درمان کووید-19
  • ضدعفونی کننده های موثر در مهار کووید-19
  • نگهدارنده های بیولوژیک در صنایع غذایی
  • نانوذرات با رویکرد میکروبیولوژی
  • ضدعفونی کننده ها و آنتی سپتیک های نوین
  • دهانشویه های آنتی میکروبیال طبیعی و سنتتیک
  • پتانسیل گیاهان دارویی در درمان بیماری های عفونی
  • بیوکنترل در کشاورزی
  • بیوکنترل در آب و فاضلاب