کارگاه آموزشی تحلیل داده با پایتون

کارگاه آموزشی تحلیل داده با پایتون

 

در این کارگاه، با استفاده از زبان برنامه نویسی پایتون، نحوه استخراج دانش و اگاهی از مجموعه ای از داده ها، آموزش داده خواهد شد.

کارگاه فوق رایگان می باشد و در تاریخ 1400/10/02 برگزار خواهد شد.

پژوهشگرانی که تمایل به شرکت در کارگاه  دارند، در زمان ارسال فیش ثبت نام در کنفرانس، بایستی علاقه مندی خود مبنی بر حضور در کارگاه را اعلام فرمایند.