محورهای کنفرانس

محورهای کنفرانس

 

 • سیستم های اطلاعاتی،
 • الگوریتم های تکاملی،
 • پردازش سیگنال،
 • مدارهای مجتمع و دیجیتال،
 • معماری کامپیوتر،
 • کنترل،
 • علوم داده،
 • مهندسی و مدیریت دانش،
 • محاسبات شبکه ای،
 • هوش مصنوعی و سیستم های هوشمند،
 • بینائی ماشین،
 • شبکه های حسگر،
 • شبکه های کامپیوتری بی سیم و سیار،
 • مخابرات،
 • بازی های کامپیوتری،
 • پردازش محتوا،
 • سیستم های پشتیبان تصمیم،
 • اینترنت اشیا،
 • رایانش ابر و مه،
 • پایگاه داده های توزیعی،
 • سیستم های چند عاملی،
 • سیستم های توزیع شده،
 • محاسبات فراگیر،
 • مهندسی نرم افزار،
 • پردازش داده های بزرگ،
 • شبکه های اجتماعی،
 • بیوانفورماتیک.