آدرس دبیرخانه

گرگان بلوار شهید کلانتری خیابان دانشجو مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

Location

تلفن های تماس

01732151090

Telephone

ایمیل

esanat.gor@gorganiau.ac.ir

Email