پنجمین همایش ملی فیزیولوژی و بیوشیمی ورزشی

با استعانت از خداوند متعال، " پنجمین همایش ملی فیزیولوژی وبیوشیمی ورزشی "با حمایت مؤثر ارگان ها، سازمان ها و مجامع علمی و دانشگاهی برگزار خواهد شد.


تاریخ شروع همایش : 1399/12/10

تاریخ پایان همایش : 1400/03/05

آخرین اخبار و اطلاعیه ها