اولین همایش ملی سلامت جنسی و باروری در بحران کرونا

سلامت باروری و جنسی برای اولین بار در کنفرانس بین المللی توسعه وجمعیت در قاهره(1994) بعنوان حقوق افراد در نیل به سلامت کامل جسمی، روانی، عاطفی و اجتماعی در نظر گرفته شده که تمام افراد حق دستیابی بدان را داشته باشند. در بحران ها وبلایا بدلیل فروپاشی زیر ساخت هاي اجتماعی - بهداشتی و خصوصا آسیب خانواده ها ، سلامت باروري به شدت در معرض آسیب قرار می گیرد . بحران ها حوادثی هستند که دراثررخدادهاي طبیعی و یا عملکردهاي انسانی به طورناگهانی به وجود می آیند وخساراتی رابه یک مجموعه یا جامعه انسانی تحمیل می کنند. زنان در میان جمعیت نقش مهمی را در تاریخ جوامع بر عهده داشته و بعنوان افرادی توانمند جهت حفاظت از جوامع در مقابل بلایا حضور داشتند. از آنجا که زنان در شرایط بحرانی در معرض خطراتی همچون عدم دسترسی به خدمات پزشکی، تغذیه، بهداشت مناسب ، خشونتها، بارداری ناخواسته و بیماریها قرار خواهند گرفت ، لذا ارتقای دانش حرفه ای در مسائل مرتبط با سلامت جنسی و باروری از جمله اقدامات ضروری محسوب خواهد شد.


تاریخ شروع همایش : 1399/11/28

تاریخ پایان همایش : 1399/11/29

آخرین اخبار و اطلاعیه ها