همایش ملی قران و مطالعات ادبی و اجتماعی

دانشگاه آزاد اسلامی گرگان با همکاری دانشگاه گلستان، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان گلستان و سازمان تبلیغات اسلامی در نظر دارد " همایش ملی قران و مطالعات ادبی و اجتماعی" برگزار نماید.

تاریخ شروع همایش : 1398/12/14

تاریخ پایان همایش : 1398/12/14