اولین همایش ملی فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌روی دریای خزر

اولین همایش ملی فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌روی دریای خزر با تکیه بر رژیم حقوقی، سیاسی و امنیتی، شیلات و محیط زیست، اقتصادی در آبان ماه 98 در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان برگزار می گردد.


تاریخ شروع همایش : 1398/08/08

تاریخ پایان همایش : 1398/08/08