اولین همایش ملی چالش های زیست پزشکی با محوریت میکروبیولوژی

زیست‌شناسی پزشکی به عنوان یکی از شاخه های پزشکی با استفاده از دانش زیست شناسی به بررسی و تحلیل معضلات پزشکی و موارد لازم در پیشبرد تشخیص‌های آزمایشگاهی می پردازد.

تاریخ شروع همایش : 1401/01/14

تاریخ پایان همایش : 1401/09/25