اولین کنفرانس ملی رایانش نرم و هوش محاسباتی

در سال های اخیر، تغییر الگوی اساسی در روش های محاسباتی به وجود آمده است.  برخی مسائل واقعی، دارای الگوریتمی برای رسیدن به جوابی قطعی در مرتبه زمانی چند جمله ای نمی باشند. در چنین شرایطی، محاسبات (رایانش)  نرم و هوش محاسباتی بینش جدیدی را برای مسائل جهان واقع فراهم می آورند و با بکارگیری محاسبات تقریبی، راه حل های هر چند نادقیق اما قابل قبول برای این مسائل نتیجه می دهند. محاسبات نرم و هوش محاسباتی، توانائی بسیاری در بیان عدم قطعیت دارند و به طور ذاتی، نادقیق هستند و از این رو در صنایع بسیاری به طور گسترده، قابلیت بکارگیری خواهند داشت.

استفاده از این تغییر الگو در روش های محاسباتی، در زمینه های مختلفی از طراحی و مهندسی در صنایع تا کاربردهای زیستی توانسته است، پیشرفت های فراوانی را رقم بزند.

در همین راستا، اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و هوش محاسباتی، فرصت مغتنمی را در جهت گسترش دانش در موضوعات مرتبط و ارائه آخرین یافته های علمی و پژوهشی محققان فراهم خواهد آورد. امید است که برگزاری این کنفرانس بتواند سهم کوچکی در ارتقای علمی جامعه علمی و صنعتی کشور عزیز ایران داشته باشد.


تاریخ شروع همایش : 1400/10/01

تاریخ پایان همایش : 1400/11/18

آخرین اخبار و اطلاعیه ها