برگزاري ميز گرد علمي در خصوص خليج گرگان

برگزاري ميز گرد علمي در خصوص خليج گرگان

به اطلاع محققين گرامي مي رساند در حاشيه اولين همايش ملي فرصت ها و چالش هاي پيش روي درياي خزر، ميز گرد علمي با حضور صاحب نظران در خصوص مشكلات و چالش هاي خليج گرگان برگزار مي گردد. 

برگزار کنندگان و حامیان ویژه