تسریع در روند داوری در صورت درخواست پژوهشگر

تسریع در روند داوری در صورت درخواست پژوهشگر

***قابل توجه دانشجویان و پژوهشگران گرامی:

آن دسته از دانشجویان و پژوهشگرانی که نیازمند دریافت نتایج داوری مقالات ارسالی خود زودتر از آخرین زمان اعلام نتایج داوری مقالات می باشند، می توانند هرچه سریعتر مقالات خود را ارسال نموده و سپس ایمیلی حاوی عنوان مقالات به ایمیل دبیرخانه همایش مبنی بر تسریع روند داوری ارسال نمایند. برای افراد فوق الذکر نتایج داوری مقالات حداکثر تا 10 روز پس از ارسال مقاله اعلام خواهد گردید.

برگزار کنندگان و حامیان ویژه