امکان دریافت مقالات به دو حالت فارسی و انگلیسی

امکان دریافت مقالات به دو حالت فارسی و انگلیسی

توجه نمائید:

پژوهشگران محترم می توانند مقالات خود را به یکی از زبان های فارسی یا انگلیسی آماده و ارسال فرمایند.

برگزار کنندگان و حامیان ویژه