اخبار و اطلاعیه ها

تمدید مهلت ارسال مقالات

پژوهشگران گرامی مهلت ارسال مقالات «اولین همایش ملی عوامل ضد میکروبی طبیعی و سنتتیک» تا ت...

بیشتر

تمدید همایش

پژوهشگران گرامی مهلت ارسال مقالات تا تاریخ 1400/11/10 تمدید شد.

بیشتر

تمدید زمان ارسال مقالات

زمان ارسال مقالات تا 15 آذرماه تمدید گردید.

بیشتر

چاپ مقالات برتر در مجله رایانش نرم و فناوری اطلاعات دانشگاه نوشیروانی بابل

به استحضار پژوهشگران محترم می رساند، مقالات برتر پذیرفته شده در اولین کنفرانس رایانش نرم و هوش محاسب...

بیشتر

برگزار کنندگان و حامیان ویژه